Fõ tartalom

Az Érsekújvári Járási Hivatal Földügyi és Erdészeti Osztálya felhívja az érsekújvári járásban mezőgazdasági földeket bérlők figyelmét, hogy a mezőgazdasági földterületek bérletéről szóló 504/2003 számú törvény értelmében

2022. január 31-ig kötelesek elküldeni a járási hivatalnak a 2021-es évre vonatkozó bérleti nyilvántartásból származó összesítő adatokat kataszteri területekre lebontva.

A földművelésügyi minisztérium rendelete értelmében a bérlőknek az adatokat táblázatban feltüntetve kell eljuttatni a járási hivatalba írásban vagy elektronikus formában külön minden egyes kataszteri területre. A mintanyomtatvány megtalálható községünk honlapján www.tvrdosovce.sk