Fõ tartalom

Községünkben 2024. április 6-án a Szlovák Köztársasági elnök választás 2. fordulójában 4 148 szavazásra jogosult választópolgár közül 1 951 vett részt a választáson, ami 47,03 % részvételi arány.

Az egyes jelöltekre leadott érvényes szavaszatok száma:

1. Ivan Korčok, Ing. 866 szavazat

2. Peter Pellegrini, Ing. 1 070 szavazat

Ezúton mondunk köszönetet minden választópolgárnak, aki élt szavazati jogával és részt vett a Szlovák Köztársaság elnökének választása 2.fordulójában.

Értesítjük községünk lakosait, hogy Tardoskedden ezúttal is 4 választókörzet lesz létrehozva, mégpedig:

1. választókörzet az alapiskola épületében az Újfaluban,

2. és 3. választókörzet a Kultúrházban,

4. választókörzet a Mély utcai óvoda épületében.

 

A Szlovák Nemzeti Tanácsának elnöke kihirdette a

Köztársasági Elnök választásának időpontját, ami

2024. március 23-án, szombaton

7.00 ó. - 22.00 ó. lesz megtartva.

Ha az első fordulóban nem sikerül az egyik jelöltnek sem 50% feletti érvényes szavazatot szereznie a következő forduló

2024. április 6-án, szombaton lesz megtartva.

Bővebb információt a Belügyminisztérium oldalán találnak.

Tisztelt Lakosok!

Szlovákiában 2023. szeptember 30-án tartották a választásokat a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába. Tardoskedd községben a 4 187 szavazásra jogosult választópolgár közül 2 425 vett részt a választáson, ami 57,92 % részvételi arányt jelent. A leadott érvényes szavazatok száma az egyes pártokra, politikai mozgalmakra és koalíciókra:

 

Bővebben...

Tisztelt Lakosok!

A Szlovák Parlament elnöke  a 204/2023-as számú rendelet értelmében  választásokat írt ki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába. A választások 2023. szeptember 30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig zajlanak.

Tardoskedden 4 választókörzet lesz kialakítva: 

1. számú választókörzet - az új alapiskola épületében az Újfaluban

2. és  3. számú választókörzet:  a Kultúrházban az Üzlet soron

4. számú választókörzet: a Mély úti óvoda épületében.

Az a választópolgár, aki a választások napján nem tud az állandó lakhelye szerinti választókörzetben választani, választói igazolvány kiadását kérheti személyesen vagy az általa meghatalmazott személy által a községi hivatal 12. számú irodájában legkésőbb a választás napja előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2023.9.29-ig).

Az a választópolgár, aki egészségügyi vagy más komoly okból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, szavazóurnát kérhet a KH 12. sz. irodájában vagy a 035/6 492 413 tel. számon, ill. elekronikusan a mogrovic@tvrdosovce e-mail címen.