Fõ tartalom

 

LEADER program azEurópai Unió vidékfejlesztési politikájának része.

A program célja, hogy a vidék fejlesztésére szánt uniós források ne egymástól elkülönült területeken (oktatás, egészségügy, mezőgazdasági fejlesztés, kulturális fejlesztés, vállalkozás fejlesztés stb.) és ne a helyi társadalom megkérdezése nélkül legyenek felhasználva, hanem integrált kezdeményezéseken keresztül és a helyi politikai, gazdasági szereplők és civilszervezetek bevonásával.

„Helyi Akciócsoportot” kell létrehozni, amelybe az önkormányzatok, a kistérség vállalkozói és a kistérség civil szerveződései kerülhetnek be. Ezen akciócsoportok feladata az adott kistérség vidékfejlesztési stratégiájának kialakítása. Ezután a rendelkezésre álló vidékfejlesztési forrásokat helyben, helyi pályáztatás útján osztják szét olyan projektekre, amelyek ezen – helyben kialakított – stratégiával összhangban állnak.

LEADER intézkedés elsősorban a következő azonosított igényekre reagál:

  • új munkahelyek teremtése és a meglévők megtartása erősítve a gazdasági stabilitást / kisvállalkozások életképességének erősítése vidéken;
  • a vidéki élet minőségének javítása és a vidéki közösségek fejlődésének támogatása a helyi kulturális és történelmi jelleg megőrzése mellett;
  • eladás ösztönzés a helyi termelés területén és rövid ellátási láncok fejlesztése.

 

Másodlagos igényeket kielégítő intézkedések:

  • a tudásbázis erősítése, tudástranszfer támogatása, fejleszteni az innovációs teljesítményt és az együttműködést a mezőgazdaság, az élelmiszeripari és erdészeti vállalatok között;
  • minden termelői tényező hatékonyságának növelése és a hozzáadott érték növekedésének elérése a mezőgazdasági, az élelmiszeripari. és erdészeti vállalkozásoknál;
  • az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások kihasználási arányának növelése;
  • IKT fejlesztése a vidéki területeken.

A LEADER Helyi Akciócsoportok az önkormányzatokból, vállalkozókból és civil szerveztekből, öntevékeny módon szerveződött helyi közösségekből alakulta. Az Akciócsoportok egy tervezési folyamat során alkotják meg saját térségük adottságaira és lehetőségeire építő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáikat, amelyek megvalósításának feladata is rájuk vár, a források odaítélésének felelősségével együtt.

2015. április 29-én a Csángó HACS tagsága új községekkel bővült. A területének kiterjesztésének jóváhagyásával a névváltoztatást is jóváhagyták tagjai így ma már MAS Dolné Považie - Alsó Vágmente HACS a neve. Jelenleg 9 önkormányzatot egyesít és összesen 39 tagja van a szervezetnek.