Fõ tartalom

A Szlovák Vöröskereszt Helyi Alapszervezete értesíti a véradókat és községünk lakosait, hogy 2019. április 11-én, (csütörtök) 8.00 – 10.00 ó önkéntes véradásra kerül sor a Faluház nagytermében.

Minden régi és új véradót szeretettel várunk és köszönjük.

A Rokkantszövetség Helyi Alapszervezete értesíti tagságát, hogy 2019. április 29. (hétfő) 14.00 órai kezdettel évzáró taggyülést tart a Faluházban. A frissítőkről, kultúrműsorról és a jó hangulatrol a vezetőség gondoskodik.  Nem hiányzik majd a tombola sem.

Mindenkit szeretettel várnak.

A Közhasznú Vállalat felhívja a lakosok figyelmét, hogy 2019. április 1-4-ig a nagyméretű hulladékot fogják gyűjteni községünkben, azaz a régi bútorokat, asztalokat, székeket, mosdókat, matracokat és hasonló nagyméretű hulladékot, valamint a szennyezett fóliákat. A nagyméretű hulladékot azokon a napokon fogják elhordani, amikor a háztartási hulladékot hordják el az egyes utcákból. Kérjük Önöket, hogy elkülönítve tegyék ki a fa bútorokat, matracokat, mosdókat, szennyezett fóliákat. Továbbá kérjük a lakosokat, hogy utólag már ne rakják ki a nagyméretű hulladékot, mert a Közhasznú Vállalat munkásainak nincs módjukban visszatérni  azokba az utcákba, ahonnan már elvitték ezt a hulladékot.   

Ezenkívül felhívjuk figyelmüket, hogy április 1-4-ig a tiszta fóliákat és a polisztirént is fogják szedni.  A tiszta fóliát és a polisztirént külön-külön zsákba kell tenni, és minden zsákra rá kell ragasztani egy sárga PLAST feliratú levonót.

Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a nagyméretű hulladék gyűjtésekor ne rakják ki a zöld hulladékot, sem más szelektált hulladékot. 

Köszönjük, hogy szelektálják a hulladékot.

Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszeripari Hatóság felhívja a figyelmet, hogy, ha valaki akár csak 1 sertést tenyészt otthoni fogyasztásra, disznóvágás céljából, sertést hizlal ezzel a céllal vagy sertést akar venni disznóvágásra és a sertés nincs bejegyezve a gazdasági állatok központi nyilvántartásába, hogy az állattartásról szól 39/2007-es törvényből adódóan ezt kötelező jelleggel be kell jelentenie.

A tenyésztőnek egy kitöltött nyomtatványt kell elküldeni a gazdasági állatok zsolnai központi nyilvántartásába, ahol regisztrációs számot kap.

Továbbá kötelező bejelenteni minden disznóvágást, legkésőbb 1 nappal a disznóvágás előtt az illetékes regionális állategészségügyi és élemiszeripari hatóságnál (lásd. www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp). Tardoskeddiek esetében az illetékes szerv az Érsekújvári Regionális Állategészségügyi és Élelmiszeripari Hatóság, tel. szám 035/644 50 90

A be nem jelentett disznóvágást  fizikai személy esetén 400 – 1000 € bírságokkal sújthatják.

Bővebb információk https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp találhatók.

Űrlap az egy sertést tenyésztők részére: „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“

Űrlap a házi disznóvágásra eladott sertés bejelentésére: "Predaj ošípanej na domácu spotrebu"

Tisztelt lakosok!

Kérünk minden gépjármű-tulajdonost, hogy havazáskor járműveikkel ne parkoljanak az úttesten, mert ezzel akadályozzák az útkarbantartási munkálatokat illetve megnehezítik a közlekedést.

Köszönjük!

Értesítjük a község azon lakosait, akik betöltötték 75. életévüket vagy a hozzátartozóikat, hogy 2018. december 11-tól, azaz keddtől  átvehetik a karácsonyi járulékukat a községi hivatal 1. számú irodájában.

Értesítjük lakosainkat, hogy a kommunális szolgáltatások terén észlelt hiányosságokat, azaz a közmegvilágítás vagy a helyi hangszóró meghibásodását, a szelektív és a háztartási hulladék szedésnél vagy a gyűjtőudvarra elhelyezett hulladékkal kapcsolatos észrevételeiket jelentsék a 0905 602 338-as telefonszámon.

A Nyugatszlovákiai Vízművek kft. értesíti a Kinizsi utca lakóit, hogy ma, 2018. nov. 22-én technikai okok miatt nem lesz ivóvíz.

A türelmüket és megértésüket köszönik!

Értesítjük községünk lakosait, hogy 2018. november 23-án, azaz pénteken az üvegeket fogják gyűjteni községünk területén. Ezt a hulladékot a zöld színű zsákokban kell összegyűjteni. Kérjük Önöket, hogy minden zsákra tegyék rá a megfelelő levonót.