Fõ tartalom

Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk
A pedagógus munkája egy azon foglalkozások közül, amely tiszteletet érdemel, hiszen a pedagógus az, aki az életét a gyerekeknek, azok nevelésének szenteli. Ezért községünk a hála jeléül már több éve szervez közös ünnepélyt a jelenleg és egykoron dolgozó pedagógusok tiszteletére Pedagógusnap alkalmából.
Az ünneplő pedagógusokat és meghívott vendégeket PaedDr. Mészáros Iveta, az iskolaügyi, kulturális és társasági rendezvények bizottságának elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy március 28-a többet jelent a pedagógusok számára az első tavaszi napok egyikénél. Szerinte ez megfelelő idő arra, hogy elgondolkodjanak küldetésükről, amelyet nap mint nap végeznek a gyerekek érdekében. Egyúttal köszönetét fejezte ki községünk vezetőségének a nagyon szép ünnepélyért, amely arról tanúskodik, hogy a község elismeri a munkájukat és erkölcsileg értékeli.
Ing. Tóth Marián, községünk polgármestere az önkormányzat és a szülők nevében mondott köszönetet a még aktív és nyugdíjas pedagógusoknak a munkájukért. A hála szavai illetik őket, hiszen nemcsak gyarapítják gyermekeink tudását, de nevelik is őket, formálják a személyiségüket, gondolkodásmódjukat. Ez nem egyszerű munka, és tiszteletet érdemel.
Ezután az ünnepély legszebb része következett – a jubiláló pedagógusok köszöntése, akik idén kerek születésnapjukat ünneplik. A jubilánsokat Mgr. Veres Judit, hivatalvezető méltatta, majd a polgármester, az alpolgármester és az igazgatónők is köszöntötték őket. 60. születésnapja alkalmából Borbély Agátának gratuláltak elsőként, mint a szlovák óvoda és az egyetlen volt tardoskeddi magánóvoda egykori igazgatónőjének, s akit a Nyitrai Kerületi Hivatal is díjban részesített. Šrámková Eva a J.A.Komenský Alapiskolából szintén 60. születésnapját ünnepli. A tanítónő nemrég egyéb díjban is részesült a diákok iskolai és szakkörökön nyújtott nagyszerű teljesítményéért. A J.A.Komenský Alapiskola további jubilánsa volt még Balogh Margit, aki 35 évet dolgozott le az intézményben és nyugdíjas kora ellenére készségesen kisegít az iskolában. Hegyi Olga 36 éven át dolgozott az alapiskoláinkban és idén ünnepli 75. születésnapját. Tekintettel egészségi állapotára, az ajándékokat a lánya Bence Gertrúd vette át. Kollár Mária a Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából a 70. életévét töltötte be. Az iskolában 1960-tól tevékenykedett pedagógusként és országos kitűntetésben is részesült. Lőrincz László, a Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola volt pedagógusa ugyancsak 70 éves. 44 évig tartó pedagógusi pályáját Tardoskedden fejezte be.
A polgármester végezetül egy szál rózsával köszönte meg valamennyi pedagógusnak a munkáját. A pohárköszöntőt finom ebéd és több órás kötetlen beszélgetés zárta.